ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

- “Safranbolulezzetleri.com” internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Bağlarbaşı Mah. Kurtuluş Cad. No:13/A Safranbolu / Karabük adresinde mukim Nursal Portakal-Safranbolu Lezzetleri (Bundan böyle “safranbolulezzetleri.com” olarak anılacaktır.)

-  “Safranbolulezzetleri.com” internet sitesine ÜYE olan internet kullanıcısı (“ÜYE” olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu Nursal Portakal-Safranbolu Lezzetleri’nin sahip olduğu internet sitesi “safranbolulezzetleri.com”’dan ÜYE’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. ÜYE, safranbolulezzetleri.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer tüm bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit olduğunu safranbolulezzetleri.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin verdiği bilgiler de safranbolulezzetleri.com’un faaliyet alanları dışında safranbolulezzetleri.com tarafından hiç bir şekilde kullanılamaz ve 3.kişiler ile paylaşılamaz.

 

3.2. ÜYE, safranbolulezzetleri.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından safranbolulezzetleri.com'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, safranbolulezzetleri.com 'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. ÜYE, safranbolulezzetleri.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’yi bağlayacaktır. ÜYE, kendisine ait kullanıcı adı ve şifresiyle yapacağı tüm işlemlerde sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4. ÜYE, safranbolulezzetleri.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs) gibi işlemlerde bulunamaz. ÜYE, safranbolulezzetleri.com üzerinde safranbolulezzetleri.com ürünleri dışında herhangi bir ürün veya firma için reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacağını, aksi durumda üyeliğinin iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.5. Safranbolulezzetleri.com internet sitesinde ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’lerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin safranbolulezzetleri.com'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Safranbolulezzetleri.com’un, ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. Safranbolulezzetleri.com, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, safranbolulezzetleri.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden safranbolulezzetleri.com'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Safranbolulezzetleri.com bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, safranbolulezzetleri.com'un ÜYE’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. Safranbolulezzetleri.com her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, safranbolulezzetleri.com'un hiçbir sorumluluğu yoktur. Üyenin vermiş olduğu siparişi herhangi bir nedenle 1 ay içinde 3 kez teslim almaması, yanlış adres bildiriminde bulunması, siparişi vermediğini iddia ederek kabul etmemesi veya belirttiği yer ve saatte siparişini teslim almak için hazır bulunmaması gibi safranbolulezzetleri.com’un zararına yol açacak faaliyetlerde bulunması durumunda safranbolulezzetleri.com ÜYE’nin üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tür durumlarda safranbolulezzetleri.com ÜYE’nin iptal edilen üyeliğinde kullanmış olduğu ad, soyad, T.C. kimlik no, adres gibi bilgiler ile yeniden üye olmasına izin vermeme hakkına sahiptir. ÜYE de istediği zaman üyeliği bitirebilir.

 

3.10. Safranbolulezzetleri.com internet sitesi yazılım ve tasarımı safranbolulezzetleri.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları, ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz, değiştirilemez. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  Safranbolulezzetleri.com’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

3.11. Safranbolulezzetleri.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler safranbolulezzetleri.com tarafından toplanarak analiz edilebilir veya kullanılabilir.

 

3.12. Safranbolulezzetleri.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda ÜYE’lerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Safranbolulezzetleri.com, ÜYE’nin safranbolulezzetleri.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.13. Safranbolulezzetleri.com’a ÜYE olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında safranbolulezzetleri.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, safranbolulezzetleri.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece safranbolulezzetleri.com'un kendisi ile internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve safranbolulezzetleri.com'u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini her zaman değiştirebilir, bu talebini safranbolulezzetleri.com müşteri hizmetlerine ileterek talebi gerçekleştirilir.

 

3.14. Safranbolulezzetleri.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE safranbolulezzetleri.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.15. Safranbolulezzetleri.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir ürün veya hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya safranbolulezzetleri.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.16. Safranbolulezzetleri.com, dilediği zaman üyelik sözleşmesinin içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Bu yüzden safranbolulezzetleri.com, üyelerin siteye her girişlerinde üyelik sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

3.17. Taraflar, safranbolulezzetleri.com'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.18. Safranbolulezzetleri.com, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine safranbolulezzetleri.com bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda müşteri hizmetlerine bu isteğini iletecektir.

 

3.19. Safranbolulezzetleri.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya safranbolulezzetleri.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya safranbolulezzetleri.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Safranbolulezzetleri.com ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

6. Sözleşmenin Bütünlüğü Ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

7. İhtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Safranbolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

8. Yürürlük

ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması ÜYE’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ÜYE’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

  

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR